top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

Verkiezingsuitslag VO ABP 2022


Aan allen die op mij gestemd hebben, heel erg bedankt voor je vertrouwen. Heb je niet gestemd op mij maar wel gehoor gegeven aan mijn stemoproep, ook bedankt want de opkomst is dit jaar iets beter!


De (voorlopige) uitslag van de verkiezingen is bekend. Bekijk hieronder welke 32 kandidaten vanaf 1 juli 2022 namens u mogen plaatsnemen in het verantwoordingsorgaan van ABP.

De (voorlopige) uitslag van de kiesgroep deelnemers Voor de deelnemers zijn er 19 zetels in het VO. De volgende kandidaten zijn verkozen tijdens deze verkiezingen: FNV Dhr. Joop Kruuk Mw. Willeke te Velthuis Mw. dr. Sue Blackwell Dhr. Mr. drs. Paul Reesink

Algemene Onderwijsbond Dhr. dr. Christoph Rausch Mw. Gerian Alofs MA Mw. Agnes Tay MSc


Nederlandse Politiebond Mw. Jorieke de Mol van Otterloo Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht Mw. Lyda den Hartog Mw. Suzanne Loeff Dhr. Guido Camps Mw. Laurie Kos Dhr. Arend-Jan Boekestijn Dhr. Hans Hoeijmakers Groen & Eerlijk Mw. dr. Fédes van Rijn CNV, ACP, ACOM, KBO-PCOB Dhr. Eric van Boven Mw. Irène Nauta Ambtenarencentrum (AC) Dhr. Jan Mennen CMHF Dhr. Fabian Ouwehand

De (voorlopige) uitslag van de kiesgroep gepensioneerden Voor de gepensioneerden zijn er 13 zetels. De volgende kandidaten zijn verkozen tijdens deze verkiezingen: FNV Mw. Annelies van Egmond Dhr. mr. drs. Albert van Kampen

Algemene Onderwijsbond Mw. drs. Monique Steenkamer Dhr. mr. Arie de Graaf AA MA CNV, ACP, ACOM, KBO-PCOB Mw. Gery Gorter Dhr. Jan Smit Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden-ABP (FOG-ABP) Dhr. Abel Nijdam Mw. Fiene Ligthart Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen Dhr. drs. Rob de Brouwer Mw. mr. José Matheij Dhr. drs. Martin van Rooijen ANBO Dhr. Pim Golta Ambtenarencentrum (AC) Dhr. James de Bats Bent u benieuwd hoeveel mensen er hebben gestemd? https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/uitslag-vo-verkiezingen-de-32-gekozen-kandidaten.aspx


Benieuwd naar meer informatie? Bekijk hier hoeveel stemmen alle kandidaten en kieslijsten hebben gekregen.


Bedankt voor je vertrouwen en ik zal je vertrouwen niet beschamen!

Commenti


bottom of page