top of page

Mijn naam is Agnes Tay

Werkzaam bij de HvA en als docent Bedrijfs economie zijn de begrippen, rendement, risico en kosten mij niet vreemd. Als geen ander weet ik hoe belangrijk opbrengst behalen is om pensioenuitkeringen nu én in de toekomst te kunnen waarborgen.

 

De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier en passie maar met een kritische blik bijgedragen aan verbetering van het Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid bij ABP, want ook ik wil een groen pensioen.

In het verantwoordingsorgaan van ABP maak ik deel uit van de FNV- ACOP fractie, een samenwerkingsverband van FNV vakbonden (Algemene Onderwijsbond (AOb).

Agnes Tay-6602.jpg

Naast aandacht voor empathische, transparante en eerlijke communicatie zal ik ook mijn aandacht blijven vestigen op investeringen in nog meer groene beleggingen. Ook wil ik verdere aanscherping door ABP van criteria voor de beleggingen in de energiesector. Ik zal druk blijven uitoefenen zodat ABP een transparanter insluitingsbeleid en criteria per sector bekend maakt want die zijn onmisbaar ter voorkoming van investeringen in landen waar bedrijven belasting ontduiken en/of ontwijken. 

De komende vier jaar lijkt het mij van belang dat ABP zich o.a. gaat richten op investeringen in de overgang naar duurzame energie met respect voor mens en natuur waarbij tegengaan van én voorkoming van verlies biodiversiteit essentieel zijn. Immers genieten van een goed en groen pensioen nu én in de toekomst is plezieriger in een leefbare wereld. En om te kunnen genieten moeten deelnemers binnen bepaalde grenzen keuzes kunnen maken die het beste passen bij hun persoonlijke situatie.

Kortom: Groen pensioen op maat met de behoud van de kracht van collectiviteit en solidariteit.

Mijn motivatie

Feitelijk werk je elke week één dag voor je ABP pensioen. Daarnaast betaal jij, net als elke werknemer, 18 % AOW premie voor de betaling van de AOW aan de huidige gepensioneerden. Al met al werk je dus twee dagen per week voor je oudedagsvoorziening

Je huidige pensioenpremie afdracht bedraagt bij sommige beroepen maar liefst 25,8% en stijging van de pensioenpremie naar 30% is voor mij absoluut niet aanvaardbaar.

Het ABP vermogen is eind 2021 is €550 miljard. Om je pensioen te waarborgen én om ervan te kunnen genieten moeten de miljarden euro’s pensioen premiegelden verantwoord en duurzaam worden belegd dwz niet investeren in bedrijven waar kinderarbeid voorkomt en in bedrijven die belasting ontduiken en/of ontwijken en met respect voor natuur (beschermen biodiversiteit), milieu en volgende generaties.

Screenshot 2022-03-18 at 19.49.22.png

Door mijn kritische kijk en oog voor detail ga ik mede ervoor zorgen dat de regels in de transitieperiode naar het  Nieuwe Pensioen Contract (tussen 2023 en 2026) duidelijk worden en er geen verlagingen worden doorgevoerd opdat voor iedere deelnemer kan worden voorzien in een goed geïndexeerd pensioen. 

Met mijn analytisch vermogen, mijn financieel economische kennis en ervaring kan ik mede erop toezien dat uitbetaalde  (transparantie) vermogensbeheerkosten (in 2020 €3,5 miljard euro) beter bekend worden.

Hieronder vind je mijn werk- en raadservaring. Bekijk mijn LinkedIn voor een totaal overzicht.

Werk- & Raadservaring

Aug 2014

Faculteitsraad FBE, HvA
Sinds augustus 2014 lid en (op verzoek) voorzitter van de commissie Financiën & Reglementen, lid van de
commissie Human Resource Management en lid van het Dagelijks Bestuur.

Juli 2018

Lid van het Verantwoordingsorgaan van het  Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

Sinds juli 2018 landelijk gekozen als lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP. Als lid van de cie beleggingen heb ik mede erop aangestuurd dat er een meer verantwoord en duurzaam beleggingsbeleid wordt gevoerd. Ik ben daarom verheugd dat het ABP-bestuur de beleggingen in kolenmijnen en teerzand heeft afgebouwd en nu ook niet meer belegt in twee Israelische banken.

CMR (Centrale Medezeggenschapsraad), HvA

Sinds september 2016 ook lid van de CMR en permanent zitting in én een actieve rol in de commissies: Financiën & Reglementen, Personeel & Organisatie, en vele werkgroepen en dat alles naast mijn docentschap.

Aug 2016

Foto Aliye Celik 1613827203325.jpg

Agnes is in de eerste plaats vrouw en van kleur. Het lijkt overbodig om dat anno 2020 nog te moeten benoemen maar de realiteit is helaas anders. Er zijn nog te weinig vrouwen zoals Agnes die zich uitspreken over wat ons te doen staat als Hogeschool als het gaat om diversiteit en inclusie.
 
Agnes durft zich uit te spreken en de zaken te benoemen zoals ze zijn. Zij maakt zich hard voor het thema diversiteit en inclusie wat zo hard nodig is voor de HvA en heeft daarin een enorme kracht en drive waar je alleen maar je lof voor kunt uitspreken.

Drs. Aliye Altintas- Celik
Projectmanager Diversiteit & Inclusiviteit

Testimonials 

Anne van der Kuyl 1517537845506.jpg

mr. Anne van de Kuyl
opleidingscoordinator en docent

Agnes is voor mij hét voorbeeld van "put your money where your mouth is." Agnes laat niet alleen door haar woorden maar ook door haar acties zien waar zij voor staat en komt zo op voor ieders belang. Zij heeft mijn vertrouwen in haar als lid van de CMR daarmee verdiend gewonnen. Stem op Agnes!

Fot Nathaly Russell - Devine 1517029055075.jpg

Nathaly Deville - Russell
International Mobility Coordinator Incoming Team,  International Office

Ik ervaar Agnes als een sympathieke vrouw die daadkrachtig in het leven staat en een groot doorzettingsvermogen bezit. Zij combineert haar warme persoonlijkheid met een uitgesproken mening en draagt rechtvaardigheid hoog in het vaandel.

Joyce van den Ing 1516512960238.jpg

drs. Joyce van den Ing
Docent/trainer Faculteit Business & Economie, Deeltijdacademie

Voor Agnes Tay staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Als student en als collega kun je hierin op Agnes’ medewerking en steun rekenen, niet alleen in de dagelijkse onderwijsomgeving maar ook in de medezeggenschapsraad (CMR en FMR).
De afgelopen jaren heeft Agnes veel ervaring opgebouwd in het afwegen, en waar mogelijk op één lijn brengen, van de verschillende belangen die in een (grote?) organisatie als de HvA een rol spelen. Sleutelwoorden hierbij zijn betrokkenheid en betrouwbaarheid.
Als jij door iemand vertegenwoordigd wilt worden die voor jouw rechten in de organisatie opkomt ongeacht jouw functie, studieresultaten, afkomst of geaardheid, stem dan op Agnes.

bottom of page