top of page
 • Writer's pictureAgnes Tay

Verantwoordings orgaan ABP, lid fractie FNV-ACOP en lid van de commissie beleggingen bij Algemeen Bu

Updated: May 8, 2022

De fractie ACOP-FNV bestaat uit 11 leden. Auke van Nie is de voorzitter en ook voorzitter van het leden Parlement van FNV


Vanaf 2018 ben ik lid van het VO van ABP. Het VO is het medezeggenschapsorgaan dat het bestuur vooraf advies geeft en achteraf controleert.


Ongeveer 20% van mijn brutoloon gaat naar het ABP en daar wil ik iets over te zeggen hebben en ik hoop dat ook voor jou te kunnen doen.


In het verantwoordingsorgaan zitten 48 vertegenwoordigers uit zes partijen.

Het verantwoordingsorgaan denkt mee en adviseert onder meer over de pensioenpremie, de indexatie van het pensioen, de communicatie en de beleggingen van het ABP. Het verantwoordingsorgaan is vier jaar geleden opgericht. Deze verkiezingen vonden nu voor de tweede keer plaats.


Eén van mijn verkiezingsbeloftes was, aansturen bij ABP bestuur op een meer verantwoord en duurzaam beleggingsbeleid. Nu ik sinds juli 2018 lid ben van het verantwoordings orgaan namens de fractie FNV-ACOP ben ik ook als lid van de cie beleggingen verheugd mede te delen dat het ABP bestuur de beleggingen in kolenmijnen en teerzand afbouwt.


Doelen voor 2021

max 5


Wat hebben we tot nu toe bereikt

Laatste update:

 1. Vragen gesteld benoeming Menno Snel

 2. Kritische vragen invoeren OGM

 3. STIP

 4. ABTN

 5. Xccx

 6. Vvvv

 7. Nnnn

 8. Bbbb


Lid van de cie Nieuwsbrieven FNV/ACOP

 • Iris Offermans, Richard Bronswijk en Agnes Tay


Kwartaal 1 sept t/m novemberHier zijn we mee bezig

 • xxxx

 • Xvvvvv

 • Bbbbbb


Wil je invloed hebben op onze agenda?

Vul deze survey in als je een student of medewerker bent van de HvA.

Comentarios


bottom of page