top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

Statement FNV-ACOP fractie mei 2021

Updated: May 8, 2022

Een nieuw bestuursmodel voor ABP?


Bij het ABP wordt tussen het verantwoordingsorgaan en het bestuur momenteel een stevige discussie gevoerd over een verandering van het bestuursmodel. Het bestuur denkt na over het Omgekeerd Gemengd Model. De overeenkomst is dat het aantal bestuursleden gelijk blijven met het huidige model, namelijk 12. Het verschil zit met name in het aantal uren. Een lid van het algemeen bestuur krijgt minder uren dan nu en daarnaast is er nog een dagelijks bestuur dat fulltime haar werkzaamheden uitvoert. (een algemeen bestuur met 12 leden zoals nu met wat minder uren en een dagelijks bestuur die fulltime besturen).


Standpunt FNV-ACOP fractie.


Op basis van de huidige argumenten, is de FNV-ACOP fractie momenteel tegen het voorstel van het ABP om te komen tot het Omgekeerd Gemengd Model.


De FNV-ACOP fractie is op basis van onderstaande standpunten tot dit oordeel gekomen:


1. De fractie krijgt geen enkele garantie dat overstappen naar het OGM NIET zal leiden tot een hoger salaris dan de WNT (Wet Normering Topinkomens) van de dagelijks bestuurders. Dit geldt zowel voor de korte als lange termijn.


2. ABP heeft aangegeven dat aanleiding voor deze verandering het verkrijgen van een betere grip op de uitvoeringsproblemen, is. De fractie onderschrijft het gegeven dat er meer grip op de uitvoeringsproblemen dient te komen maar ziet niet in op welke wijze een ander bestuursmodel bij deze verandering kan helpen.


3. Er zijn steeds meer groepen deelnemers die zich zorgen maken over de inhoud van de beleggingsportefeuille van ABP. Het gaat hier onder andere om de duurzaamheid (ABP fossiel vrij), veiligheid (kerncentrale Tihange) en vakbondsrechten (Amazon). De fractie ziet niet in op welke wijze het ABP op dit soort vragen/eisen van groepen beter zal omgaan als er een nieuw bestuursmodel is.


4. De komende jaren wordt er gewerkt aan de implementatie van het pensioenakkoord. De fractie vindt het van groot belang dat dit de komende jaren zo gedegen mogelijk gebeurt. De fractie heeft zorgen dat er teveel aandacht en energie gaat zitten in de organisatieverandering naar een nieuw bestuursmodel in plaats van naar het nieuwe pensioencontract.


5. De fractie heeft de indruk dat de FNV op meer afstand van de kern van de besluitvorming komt te staan. Het is niet duidelijk of in het nieuwe model uitvoeringsproblemen van (groepen van) deelnemers/leden even makkelijk aan de orde kunnen worden gesteld in het bestuur.6. Het onafhankelijke interne toezicht in de huidige vorm, verdwijnt. De afgelopen jaren heeft de fractie geconstateerd dat het interne toezicht van toegevoegde waarde was voor het verantwoordingsorgaan.


7. Inhoudelijk heeft de fractie moeite met de onduidelijkheid binnen de functie Uitvoerend Bestuurder en Niet-Uitvoerend Bestuurder binnen het OGM model.


8. De fractie heeft moeite met de snelheid waarmee het bestuur het OGM model wil invoeren terwijl vele belangrijke vragen nog steeds niet beantwoord zijn.


Dit alles overziende zorgt ervoor dat de FNV-ACOP fractie tegen het

bottom of page