top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

Nieuwsbrief nav de overlegvergadering met het ABP bestuur op 25-03-2021 en recente ontwikkelingen in

Updated: May 8, 2022

Recente ontwikkelingen:


Myanmar


De recente ontwikkelingen in Myanmar leiden ertoe dat de FNV-ACOP fractie vragen zal stellen aan het ABP-bestuur omtrent investeringen bij dit militaire regime.


Met betrekking tot de onderwerpen zoals besproken in de overlegvergadering met het ABP-bestuur heeft de FNV-ACOP fractie de onderstaande standpunten ingenomen:


Adviesaanvraag Service Level Agreement (SLA)


Uit deze adviesaanvraag blijkt dat ABP een substantieel groter bedrag moet betalen aan APG dan de voorgaande jaren. De FNV-ACOP fractie heeft onder andere hierover vragen gesteld. Het blijkt dat de out of pocket kosten dalen. De FNV-ACOP fractie heeft hierdoor ingestemd met deze adviesaanvraag.


Herstelplan


De FNV-ACOP fractie is van mening dat het herstelplan een technisch verplichte exercitie betreft waar geen visie onzerzijds gevraagd wordt. De technische exercitie is correct uitgevoerd door het ABP.


Beleggingen.


De FNV-ACOP fractie constateert dat de belangstelling voor duurzaam beleggen onder deelnemers toeneemt. Mensen willen in gesprek nu, en liefst gisteren. Dat staat echter op gespannen voet met een meerjarig beleidskader waarbinnen eigenlijk aangegeven wordt dat er tussentijds geen sprake is van bijstelling. Wij dringen, bij de voorbereiding van het nieuwe meerjarig beleidskader, aan, in het begin van het proces terug te kijken op welke wijze met alle opmerkingen en verandervoorstellen van de deelnemers is omgegaan. Van daaruit zal dan een strategie bedacht moeten worden op welke wijze er tussentijds ook aanpassingen binnen marges van het beleid mogelijk zijn.


Verkiezingen verantwoordingsorgaan 2022.


De FNV-ACOP fractie heeft onderling uitvoerig gediscussieerd over de vraag of zogenoemde slapers mee mogen doen bij de volgende verkiezingen. De fractie blijft in deze verdeeld en zal dit ook bij hoofdelijk stemmen tot uitdrukking laten komen.

Commentaires


bottom of page