top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

Nieuwsbrief nav de overlegvergadering met het ABP bestuur op 21-01-2021

Updated: May 8, 2022

De FNV-fractie heeft de onderstaande standpunten met betrekking tot de onderwerpen op de agenda van de overlegvergadering met het ABP bestuur:


Adviesaanvraag Reglement commissie van Beroep.


Het VO heeft het bestuur gevraagd waarom het huidige reglement Commissie van Beroep aangepast moest worden terwijl het in de ogen van het VO voldeed. De wijzigingen in het voorgestelde document doen geen recht aan de klantbelofte. Het reglement zal door het bestuur weer onder de loep worden genomen en tegelijkertijd zullen de cie’s Algemeen en Communicatie worden geraadpleegd ter aanvulling.


Adviesaanvraag profielschets Raad van Toezicht


De meerderheid van het VO stemt in met het verlengen van de termijn met een half van twee leden van de raad van toezicht in afwachting van de komende discussie over het bestuursmodel voor het ABP.


Verkiezingen VO 2022.


Met betrekking tot de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan ABP 2022, is gesproken over het feit of slapers (mensen die gedurende een periode pensioen hebben opgebouwd) ook deel mogen uitmaken als kiezer en/of verkiesbaar mogen zijn. Besluitvorming volgt nadat het bestuur hier voorstellen over doet aan het VO.

bottom of page