top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

Wederom heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de CMR en FMR bij de verkiezingen van juni 2020

Updated: May 8, 2022


Mijn enthousiasme en gedrevenheid in het onderwijs uiten zich al ruim 39 jaar. Kies je voor karakter in de CMR en in de faculteitsraad FBE, kies dan voor iemand die JA zegt als het nodig is, de rug recht en NEE zegt als het moet!


Inmiddels ben ik al meer dan 40 jaar werkzaam als leraar, het beroep dat ik nog steeds met veel plezier en passie uitoefen. Van jongs af aan wilde ik juffrouw worden en heb ik passie en feeling voor de verschillende reken vakken. Doordat diplomawaardering in Nederland in de negentiger jaren lastiger was dan nu, ik geen vaste aanstelling kon krijgen vanwege gebrek aan gelijkstelling van mijn diploma’s en ik niet door een inspecteur bevoegd verklaard wilde worden, ben ik in 1992 aan 2 studies tegelijkertijd begonnen. De in Suriname genoten opleidingen en opgedane ervaring kwamen dus goed van pas toen ik mijn loopbaan hier voortzette. De ervaringen hier in Nederland in de verschillende commissies in het voortgezet onderwijs en in het hbo, het vele coördineren en de werkzaamheden in de medezeggenschapsraden van de HvA gaven en geven mij nog steeds veel energie.


Toen werd besloten dat de docent in het hbo één niveau hoger opgeleid moest zijn dan de bachelor student, kwam ik weer in de schoolbanken terecht om een mastergraad te halen. Een pittige studie, maar met voldoening doorlopen.

De Centrale Medezeggenschapsraad CMR bestaat uit 24 leden waarvan 4 het dagelijks bestuur vormen ter voorbereiding van o.a. de agenda’s. De CMR behartigt de belangen van de studenten en medewerkers van de HvA op centraal niveau en spreekt met het College van Bestuur (CvB) over onderwerpen die op de hogeschool spelen. De raad bestaat uit 12 studenten en 12 medewerkers. In deze blog houd ik onze te behalen doelen en onze behaalde doelen bij. Tevens nodigt het db student-en medewerkersleden uit om mee te denken over de agenda.Doelen voor 2021

-

-

max 5


Wat hebben we tot nu toe bereikt

Laatste update:


Voorwoord jaarverslag CMR 2020-2021

1. Veel nwe medewerkers en studenten met veel spririt

2. Huib afscheid en aantreden Hanneke

3. Werven nwe vz RvT

4. Werven nwe vz CvB

5. NVAO bezoek bij FG, logistiek en psychologie en niet meer in september

6. Docenten in schaal 10-11

7. Docenten D3-D4

8. COVID-19 etc

Kwartaal 1 sept t/m november

9. Dam gelden (reiskostenvergoeding)

10. Di reglement

11. FAC reglement

12. Cie D&I of kansengelijkheid

13. MZ en kiesreglement

14. Ma nieuwsbrief internetvergoeding, master in schaal 11, SPP

15. Procedure rond GAC/CBE/KOG en

16. draagvlakgesprek CvB en RvT

Kwartaal 2 etc.

17. draaiboek verkiezingen met budgetten

18. Jaarverslag kwaliteitsarm-raken

19. Jaarverslag HvA

20. Cyber aanval pittige operatie

21. Aansturing docententeams

22. Klachtenregeling, uitbreiding formatie vertrouwenspersonen en dankzij nieuwe regeling behoud Ombudsman voor de HvA, jaarverslagen besproken.

23. Studentenvertrouwenspersonen in gesprek

24. Studentenombudsman onderzoekenHier zijn we mee bezig

Hoe gaan we de covid maatregelen afbouwen

Huisehoudelijk regelement cmrWil je invloed hebben op onze agenda?

Vul deze survey in als je een student of medewerker bent van de HvA.

bottom of page