top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

Fractie FNV/ACOP in actie in Verantwoordingsorgaan ABP Een eerste nieuwsbrief.

Updated: May 8, 2022

Welkom!

Als leden van de FNV-fractie willen wij (Iris Offermans, Richard Bronswijk en Agnes Tay) jullie vanaf heden graag informeren over de zaken rondom onze zitting in het verantwoordingsorgaan ABP.


In 2014 werd het eerste verantwoordingsorgaan van ABP gekozen.

Het verantwoordingsorgaan ABP is het meest vergelijkbaar met een medezeggenschapsraad die op cruciale punten adviesrecht heeft. Daarnaast kan het verantwoordingsorgaan ook ongevraagd advies geven.


Het verantwoordingsorgaan ABP bestaat uit vertegenwoordigers namens de werkenden, de gepensioneerden en de werkgevers. In totaal zijn dit 48 personen.

Het verantwoordingsorgaan overlegt circa 6 keer per jaar in eigen kring (met alle fracties), 6 keer per jaar met het bestuur van ABP en 2 keer per jaar met de Raad van Toezicht.Namens de FNV/ACOP, FNV/AOb en FNV veiligheid zitten 11 personen in het

verantwoordingsorgaan sinds juli 2018.


Scholing.

Na de verkiezingen in 2018 met een opkomstpercentage van 8,3% en de benoeming van het nieuwe verantwoordingsorgaan hebben veel leden drie intensieve trainingen gevolgd via SPO. De trainees hebben een certificaat ontvangen en daarnaast hebben VO leden meerdere trainingen binnen ABP kunnen volgen.


Taken verantwoordingsorgaan

Leden van het verantwoordingsorgaan denken kritisch mee over allerlei beleidszaken. Ze

geven gevraagd én ongevraagd advies aan het bestuur van ABP. Een paar voorbeelden

waarover het verantwoordingsorgaan instemt/adviseert of meedenkt:


  • De regels voor beleggen

  • De hoogte van de pensioenpremie en indexaties

  • De wijze van communiceren naar werkgevers, deelnemers, gepensioneerden en slapers van

  • het pensioenfonds ABP


Ontwikkelingen

In het afgelopen VO jaar (1 juli 2018 – 1 juli 2019) zijn vele onderwerpen besproken en heeft u in het nieuws positieve en minder positieve berichtgeving kunnen vernemen zoals:

- Afschaffen ANW compensatie

- Overgang eindloon naar middeloonregeling militairen

- Problemen met AOW -toeslag voor de partner

- De pro- actieve houding bij AOP en PVAOP ( premievrije arbeidsongeschiktheids pensioen)

- Het pensioenakkoord 2019

Comments


bottom of page