top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

Bericht van de FNV-ACOP fractie in het verantwoordingsorgaan ABP

Updated: May 8, 2022

Tijdens het overleg met het bestuur op 30-04-2020 zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:


1. ABTN.

De fractie heeft geconstateerd dat het huidige ABP-beleid op een correcte wijze is opgenomen in de ABTN. De FNV/ACOP-fractie heeft ingestemd met de ABTN zoals voorgelegd.


2. Jaarverslag 2019

Een onderdeel van het jaarverslag is het oordeel van het verantwoordingsorgaan over het functioneren van het bestuur ABP. In dit verslag zijn door de FNV/ACOP-fractie een aantal verbeterpunten voor het bestuur meegegeven. Alles overziende heeft de FNV/ACOP-fractie een positief oordeel uitgesproken over het handelen van het bestuur.


3. Verantwoord beleggen.

De FNV/ACOP-fractie is tevreden omdat wij een stijgende lijn zien van de rapportage in de uitvoering van het verantwoord beleggingsbeleid.


4. Beleggingen Israëlische banken, kolen en teerzand.

De FNV-fractie vraagt reeds jarenlang op gezette tijden aan het ABP-bestuur om te stoppen met investeringen in Israëlische banken die hypotheken verstrekken aan mensen die huizen bouwen in de bezette gebieden. Als fractie vinden wij dat ABP hier niet in hoort te beleggen aangezien wij van mening zijn dat het beleggen in Israëlische banken in strijd is met de UN global compact gelet op de schendingen van mensenrechten in de bezette gebieden. Het ABP-bestuur heeft sinds 2016 gemeld dat, in het kader van insluitingsbeleid, dit onderwerp aan bod zou kunnen komen in het kader van verantwoord beleggen. Het bestuur heeft nu aangegeven dat zij, sinds een aantal maanden, geen beleggingen meer hebben in deze 2 banken. Als fractie zijn wij verheugd over dit feit. Wij constateren wel dat het ABP andere overwegingen heeft gebruikt om te stoppen met beleggingen in deze banken dan onze overwegingen. Desalniettemin zijn wij blij met de uitkomst en zullen alert blijven in dit dossier.

In februari 2020 hebben wij reeds aangegeven dat het ABP is gestopt met beleggingen in kolen en teerzand (zie de FNV-nieuwsbrief 7). Dit samen met het de huidige besluitvorming rond de Israëlische banken stemt ons tevreden.

Kommentit


bottom of page