top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

Bericht van de FNV-ACOP fractie in het verantwoordingsorgaan ABP

Updated: May 8, 2022

De laatste dagen worden wij als fractie benaderd voor statements met betrekking tot het pensioenakkoord zoals afgesloten door sociale partners en overheid in juni 2019.

Dit akkoord heeft brede steun gekregen bij de FNV-leden.


Als FNV fractie in het verantwoordingsorgaan van het ABP vinden wij het heel belangrijk dat er toegewerkt wordt naar een pensioenstelsel waarin onbelemmerd eerder stoppen met werken, meer mensen die pensioen opbouwen, indexering, geen pech en geluk generaties en betaalbare premies een onderdeel van uitmaken.


Ook wij zijn heel benieuwd wat de uitwerking wordt van dit akkoord.Binnen de FNV zijn werkgroepen in het leven geroepen waar leden mee kunnen denken over de keuzes waar de onderhandelaars voor staan.


Als FNV-ACOP fractie in het verantwoordingsorgaan ABP volgen wij het besluit dat de overgrote meerderheid van de FNV leden en het ledenparlement FNV genomen heeft om het pensioenakkoord te aanvaarden. Als wij vragen of opmerkingen hebben, stellen we deze intern in de FNV net als ieder ander lid dat kan en mag doen.


Wij nemen dan ook geen afstand van de huidige onderhandelingen over het pensioenakkoord via de media zoals door mensen momenteel op (sociale) media wordt gevraagd.


Op deze wijze willen wij binnen de FNV niet met elkaar omgaan.

met vriendelijke groet

De leden van de FNV-ACOP fractie van het verantwoordingsorgaan ABP

bottom of page