top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

Bericht van de FNV-ACOP fractie in het verantwoordingsorgaan ABP

Updated: May 8, 2022

De FNV-ACOP fractie is blij te lezen dat het ABP onder andere de beleggingen in kolenmijnen en teerzand afbouwt.

Naar aanleiding van onze vraag aan het ABP om meer transparantie met betrekking tot welke bedrijven in landen uitgesloten worden van beleggingen, is dit nu terug te lezen in het beleid duurzaam en verantwoord beleggen. Dit is een stap in de goede richting maar wij zullen de vinger aan de pols blijven houden.


De FNV-ACOP fractie zal het ABP wel vragen om een snellere afbouw in de beleggingen in kolenmijnen en teerzand dan momenteel aangegeven wordt in het beleidsplan duurzaam en verantwoord beleggen.

コメント


bottom of page