top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

22e Nieuwsbrief FNV-ACOP fractie


In onze vorige nieuwsbrief melden wij dat het ABP afscheid gaat nemen van Russische investeringen in banken zodra hiertoe mogelijkheden zijn. Als FNV-ACOP fractie staan wij achter dit besluit van het ABP-bestuur.

Nader onderzoek m.b.t deze Russische investeringen door ABP leidt voor de FNV-ACOP fractie tot aanvullende vragen. Deze hebben geresulteerd in onderstaande vervolgbrief namens onze fractie aan het ABP-bestuur:


Geacht bestuur,


De ACOP FNV fractie dankt het bestuur voor de snelle verstrekte informatie over ABP-investeringen in Russische banken en overige ondernemingen. De antwoorden geven aanleiding tot het verzoek om nadere inlichtingen te verstrekken.


1. Is het juist dat er reeds in 2014 sancties zijn opgelegd aan de Russische Sberbank in verband met de inlijving van De Krim door Rusland?


2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, dateren de ABP-investeringen in Sberbank VOOR of NA 2014, de datum waarop de in vraag 1 bedoelde sancties zijn opgelegd?


3. Indien de ABP-investeringen in Sberbank VOOR 2014 hebben plaatsgevonden vormde het opleggen van vorenbedoelde sancties op Sberbank dan geen aanleiding om deze investeringen te amortiseren?


4. Indien de ABP investeringen in Sberbank NA 2014 hebben plaatsgevonden welke overwegingen hebben voor het ABP-bestuur een rol gespeeld om de vorenbedoelde sancties niet te respecteren?

Verzocht wordt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk te verstrekken en het VO op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.


Namens de ACOP- FNV fractie

Arie de Graaf

Comments


bottom of page