top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

18e Nieuwsbrief FNV-ACOP fractie 8 juli 2021

Updated: May 8, 2022

Nieuwsbrief nummer 18 FNV-ACOP


De fractie FNV-ACOP in het verantwoordingsorgaan wil het volgende meedelen met

betrekking tot de overstap naar het Omgekeerd Gemengd Model van het bestuur ABP:

De FNV/ACOP fractie heeft negatief geadviseerd. De fractie is van mening dat dit, nu tijdens

de overgang naar een nieuw pensioencontract, niet dient te gebeuren.


Het doel van ABP, namelijk meer invloed krijgen op de uitvoering bij APG, begrijpen wij

volkomen. Dit wordt ons inziens echter niet bereikt door naar een ander bestuursmodel over

te gaan.

Als fractie zijn wij wel blij dat wij, als FNV, erin geslaagd zijn de salarissen van de bestuurders binnen het nieuwe model binnen de WNT norm te houden.


Als FNV-ACOP fractie zullen wij constructief blijven volgen of het bestuur de beoogde

voordelen die zij zien in het Omgekeerd Gemengd Model ook daadwerkelijk zullen

realiseren.

Comments


bottom of page