top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

17e Nieuwsbrief FNV-ACOP fractie 7 juli 2021

Updated: May 8, 2022

De FNV-ACOP fractie heeft zojuist vernomen dat dhr. Menno Snel per 1 september geen deel meer zal uitmaken van het ABP-bestuur. Aanleiding hiervoor is de aanvaarde nevenfunctie bij NOGEPA.


De FNV-ACOP fractie is van mening dat het erg lijkt op een vorm van belangenverstrengeling als dhr. Snel bij het ABP-bestuur voorzitter is van de beleggingscommissie die over duurzame beleggingen gaat en daarnaast nog een nevenfunctie heeft als belangenbehartiger voor de olie- en gasindustrie

(NOGEPA).


De FNV-ACOP fractie heeft reeds op 21 april jongstleden hierover schriftelijke vragen gesteld aan het bestuur ABP. Als fractie respecteren wij het besluit van dhr. Menno Snel om zijn functie bij het ABP neer te leggen ten faveure van zijn functie bij NOGEPA.

Wij blijven alert op de evaluatie van het nevenfunctie beleid van het ABP en de eventuele

aanpassingen hiervan. Ons inziens moeten dergelijke combinaties van nevenfuncties in de toekomst niet meer mogelijk zijn.

コメント


bottom of page