top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

16e Nieuwsbrief FNV-ACOP fractie mei 2021

Updated: May 8, 2022

Vragen met betrekking tot de dubbelfunctie van dhr. Menno Snel.

De FNV-ACOP fractie heeft met verbazing kennis genomen van de nieuwe functie van dhr. M. Snel die, naast zijn functie als voorzitter van de beleggingscommissie bestuur ABP nu ook voorzitter wordt van de NOGEPA.


Op 21 april 2021 heeft de FNV-ACOP fractie reeds de volgende vraag gesteld aan het ABP-bestuur:


“ABP is de grootste beleggingsorganisatie van Nederland. Er zijn bestuurders die naast hun ABP-bestuursfunctie ook commissariaten hebben. Welk beleid hanteert het fonds indien een ABP-bestuurder ook commissaris is bij een bedrijf waar ABP aandelen heeft?”

Het ABP-bestuur heeft hierop verwezen naar artikel 3.4 van de ABP gedragscode met betrekking tot de toestemming voor deze nevenfunctie. Daarnaast volgt er ook een inhoudelijke beoordeling. Een nevenfunctie mag hierbij niet leiden tot een (potentieel) belangenconflict.


De FNV-ACOP fractie heeft, mede naar aanleiding van de artikelen zoals verschenen in de diverse dagbladen en op nieuwssites met verbazing kennis genomen van de nevenfunctie bij NOGEPA van dhr. Menno Snel, bestuurder ABP waarbij voorzitter van de beleggingscommissie.


De FNV-ACOP fractie heeft nu de volgende vragen gesteld aan het bestuur ABP:

Vragen aan het bestuur ABP:


Op 21 april 2021 heeft u ons uitgelegd op welke wijze de procedure verloopt bij nevenfuncties van bestuursleden. Als FNV-ACOP fractie willen wij graag een toelichting op welke wijze deze procedure is gevolgd bij de nevenfunctie van dhr. Menno snel bij de brancheorganisatie voor olie en gasindustrie NOGEPA.


Wij maken ons grote zorgen over de impact die dit besluit heeft op het imago van het ABP vanwege de toch al groeiende kritiek op het ABP ten aanzien van duurzaam beleggen.

Op welke wijze heeft het bestuur dit meegewogen in haar besluitvorming rondom deze nevenfunctie?

Comments


bottom of page